© Robko 2013   Vlastných návrhov a štúdií komplexne Drobných prvkov z prírodného kameňa - skalky, suché múriky Strešných záhrad Realizácia pozostáva z rôznych činností, individuálne vyplývajúcich z návrhu. Realizuje sa podľa navrhovaného rozpočtu  prác a materiálu s aktuálnymi cenovými reláciami,  po podpísaní dohody o diele a vyplatení zálohy v hodnote navrhovaného materiálu. Začína sa zväčša vyčistením  a  úpravou terénu ( dovoz/odvoz zeminy ),  chemickým odburinením celej plochy,  realizujú sa podľa možnosti všetky stavebné prvky drobnej architektúry ( spevnené plochy, sedenia, pergoly, vodné prvky, múriky a pod.), ďalej sa vytýčia zelené plochy ( prípadne sa  ešte mechanicky spracuje zemina ), založí sa závlaha ( typ podľa dohody ),  realizuje sa samotná výsadbou a mulčovanie záhonov,  pripraví sa pôda pod trávnik a nakoniec sa založia trávnikové plochy ( sejba/koberec).  Celá realizácia diela je pod odborným dohľadom. AKCIA!    Pri realizácii vlastného návrhu...........................-10 % z pôvodnej ceny návrhu.