© Robko 2013   Kompozičný návrh - štúdia vzniká na základe presných požiadaviek a reálnych možností majiteľa. Je to  komplexné riešenie celej plochy, pričom sú zohľadnené faktory ako poloha, veľkosť pozemku, klimatické a pôdne pomery,  prevádzkové vzťahy, širšie okolie, výhľady do zmien na pozemku v budúcnosti a pod. Postup pri tvorbe návrhu: Osobná obhliadka terénu a získanie podkladov (fotodokumentácia, geodetický podklad, pôdorys rodinného domu) Konzultácia s majiteľom Vypracovanie štúdie a kreslených pohľadov Vypracovanie realizačných plánov v grafickej forme ( vytyčovací a vysadzovací výkres) Rozpočet prác a materiálu Štúdia (skica) Vám ponúkne celkovú predstavu o pôdorysnom rozložení zelených plôch vo vašej záhrade, komunikačných  zónach, architektonických  prvkov v nej (terasa, krbové sedenie, vodné prvky, detské ihrisko, psia voliéra, úžitková časť, suché múriky, a pod.)  a výškovom popise úpravy terénu. Súčasťou sú kreslené pohľady pre lepšiu predstavivosť.   "Návrh  predstavuje originálny pohľad odborníka na daný priestor, v ktorom sa budú dom a záhrada vzájomne dotvárať, a tak tvoriť jeden funkčný celok." Netreba zabúdať, že návrh záhrady je potrebné vypracovať už počas stavebných plánov, aby sa predišlo komplikáciám pri samotnej realizácii ( prechodky popod spevnené plochy, predpríprava vody v záhrade ,studňa, rozvody/, terénna modelácia, navrhnutie spevnených plôch a komunikácií, drobné stavby ... Po predložení prvej štúdie je nárokovaná záloha za dielo v hodnote 30% z celkovej kalkulácie  návrhu. Jeho cena je závislá od rozlohy riešenej plochy, zastúpením architektonických prvkov a sklonom terénu. Pohybuje sa cca.1,00 €/m? riešenej plochy. AKCIA!   Vypracovanie návrhu v období XI.-III. .................-15 % z pôvodnej ceny návrhu.