© Robko 2013   Pôvodný stav jar 2011 Po roku leto 2012 Pôvodný stav jar 2011